Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΒΡΗ, Η ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ με φθινοπωρινή φορεσιά...ΔΙΒΡΗ, Η ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΔΑ
ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
με φθινοπωρινή φορεσιά...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου