Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΤΩΝ «ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΩΝ «ΜΑΝΤΡΙΩΝ» πιάστηκε σαν «το πονηρό πουλί και από τα δυο πόδια»...


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΤΩΝ «ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΩΝ «ΜΑΝΤΡΙΩΝ» πιάστηκε σαν «το πονηρό πουλί και από τα δυο πόδια», για την προεκλογική παράνομη υδροδότηση των ποιμνιοστασίων της Ορεινής Ηλείας!...

ΤΟΝ "ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΖΟΥΝ" ΟΙ ΙΔΙΕΣ 
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ:
Η Διευθύντρια Τεχν. Υπηρεσιών 
και ο Διευθυντής της  ΔΕΥΑ Και για του λόγου το αληθές, διαβάστε:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ                                Επείγον
 ΛΑΜΠΕΙΕΩΝ (ΔΙΒΡΙΩΤΩΝ) ΗΛΕΙΑΣ
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΒΡΗΣ»
27063 Λαμπεία – Τηλ.6972295293                          Λαμπεία (Δίβρη) 27-6-2014
  Αρ. πρωτ. 2202
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ
                        `           Προς
1. Δήμαρχο Αρχ. Ολυμπίας κ. Ευθύμιο Κοτζά
2.Πρόεδρο του ΔΣ Αρχ. Ολυμπίας κ. Παπαηλιού (για εισαγωγή του θέματος  προς συζήτηση και λήψη απόφασης από το ΔΣ του Δήμου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου - Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου
2) Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας κ. Απ. Κατσιφάρα
2) Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας  κ. Χαρ. Καφύρα
3) Διεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος
4) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Ηλείας της Π.Δ.Ε.
5) Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αρχ. Ολυμπίας, κ. Ελ. Βελησάρη
6) Διευθυντή ΔΕΥΑ Αρχ. Ολυμπίας κ. Eυθ. Σαρακιώτη
7) κ.κ. Γεώργιο Αηδόνη και Γεώργιο Τζαβάρα επικεφαλής της Αξιωματικής και Ελάσονος Αντιπολίτευσης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Αρχ. Ολυμπίας

ΘΕΜΑ: Η προεκλογική ρουσφετολογική παράνομη υδροδότηση ποιμνιοστασίων περιοχής Ορεινής Ηλείας (χωριά του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας), μετά την απάντηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της ΔΕΥΑ Αρχ. Ολυμπίας που απεκδύονται πάσης ευθύνης.
ΣΧΕΤΙΚΑ:
α) το υπ. αρ. 2202/15-6-2014 δικό μας έγγραφο προς τους αποδέκτες με θέμα: «Παράνομη υδροδότηση ποιμνιοστασίων περιοχής Ορεινής Ηλείας (χωριά του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας) – Ευθύνες όχι μόνον της Δημοτικής Αρχής αλλά και των υπαλλήλων-λειτουργών του Κράτους» που υπενθυμίζουμε συνημμένως.
 β) Το υπ. αρ. 9363/23-6-2014 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας με θέμα: «Παράνομη υδροδότηση ποιμνιοστασίων περιοχής Ορεινής Ηλείας»
γ) το υπ. αρ. 521/28-3-2014 έγγραφο του Διευθυντή της ΔΕΥΑ Αρχ. Ολυμπίας με θέμα: « Ερωτήματα για τον «οργασμό» έργων ύδρευσης από την ΔΕΥΑ  σε χωριά του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας»

Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχ. Ολυμπίας
            Μετά την καταλυτική και εκπληκτική απάντηση των καθύλην αρμόδιων και υπεύθυνων Υπηρεσιών του Δήμου δηλ. της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος του Δήμου και του Διευθυντού της ΔΕΥΑ Αρχ. Ολυμπίας  ότι: Ουδεμία ευθύνη ή οποιαδήποτε ανάμειξη έχουν (!!!) με τα πραγματοποιηθέντα έργα υδροδότησης των ποιμνιοστασίων των χωριών της Ορεινής  Ηλείας, όπως αποδεικνύεται από τα επισυναπτόμενα έγγραφά τους, η όλη ευθύνη (Διοικητική, Πειθαρχική, Ποινική και Αστική) βαρύνει εσάς και το Δημοτικό σας Συμβούλιο.            Κατόπιν αυτών, ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ τους αποδέκτες αυτού του εγγράφου να ενεργήσουν τα δέοντα και τα προβλεπόμενα από τους Νόμους του Κράτους και την Δεοντολογία για να αποδοθούν οι ευθύνες όθεν ανήκουν, και να μας ενημερώσουν.

Με τιμή, ο πρόεδρος Σωτήρης Σωτηρόπουλος
(Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», εκδότης του ιστορικού-λαογραφικού περιοδικού «ΔΙΒΡΗ» - μειλ: sotxsot@gmail.com
 Υ.Γ. Το παρόν να πρωτοκολληθεί και καταστεί δημόσιο έγγραφο


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ         
 ΛΑΜΠΕΙΕΩΝ (ΔΙΒΡΙΩΤΩΝ) ΗΛΕΙΑΣ
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΒΡΗΣ»
27063 Λαμπεία – Τηλ.6972295293                          Λαμπεία (Δίβρη) 15-6-2014
  Αρ. πρωτ. 2202
ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΙΤΗΣΗ


                        `           Προς
1. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αρχ. Ολυμπίας, κ. Ελ. Βελησάρη
2. Διευθυντή ΔΕΥΑ Αρχ. Ολυμπίας κ. Eυθ. Σαρακιώτη

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου - Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου
2) Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας κ. Απ. Κατσιφάρα
2) Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας  κ. Χαρ. Καφύρα
3) Διεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος
4) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: Παράνομη υδροδότηση ποιμνιοστασίων περιοχής Ορεινής Ηλείας (χωριά του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας) – Ευθύνες όχι μόνον της Δημοτικής Αρχής αλλά και των υπαλλήλων-λειτουργών του Κράτους

ΣΧΕΤΙΚΑ:
α) το υπ. αρ. 140896/2616/17-11-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος με θέμα: «Υδροδότηση ποιμνοστασίων Λαμπείας»
β) το υπ. αρ. 521/28-3-2014 έγγραφο του Διευθυντή της ΔΕΥΑ Αρχ. Ολυμπίας με θέμα: «έργα ύδρευσης από την ΔΕΥΑ  σε χωριά του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας
γ)τα δικά μας υπ. αρ. 2194/12-5-2014, 2191/14-4-2014, 2185/12-3-2014, 2188/31-3-2014, 2182/27-2-2014 με θέματα: «παράνομα έργα υδροδότησης ποιμνιοστασίων στο Δήμο Αρχ. Ολυμπίας»

            Απευθυνόμαστε για τελευταία φορά, σε σας τους άμεσα καθύλην αρμόδιους και υπεύθυνους για το εν θέματι σοβαρότατο πρόβλημα της υδροδότησης ποιμνιοστασίων σε ορεινά χωριά του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας– όπως έχουμε επανειλημμένως ενημερώσει και καταγγείλει με τα άνω σχετ. (γ) έγγραφά μας-, στα οποία δεν απαντήσατε –ως είχατε υποχρέωση- καταστρατηγώντας τους Νόμους και τις Διατάξεις της συντεταγμένης Πολιτείας.
Ασφαλώς γνωρίζετε ότι τα έργα αυτά, πραγματοποιήθηκαν με εντολή του Δημάρχου και των αρμόδιων Αντιδημάρχων της Αρχ. Ολυμπίας στην προεκλογική περίοδο εντεταγμένα σε μια δική τους «λογική» εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων κτηνοτρόφων-ψηφοφόρων, πλην εσείς ως υπάλληλοι – λειτουργοί του Ελληνικού Κράτους δεν πράξατε το επιβαλλόμενο καθήκον σας. Και επίσης αγνοήσατε προκλητικά, παρά τα επανειλημμένα έγγραφά τους σε σας, και τις αρμόδιες προϊστάμενες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης       Πελ/νήσου-Δυτ. Ελλ-Ιονίου και του Τμήματος Διοικ-Οικον Ηλείας (έγγραφα υπ. αρ. 36912/1565/24-3-2014, 27956/1190/5-3-2014 του Γεν. Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ιον., και πληθώρας αναλόγων εγγράφων του Τμήματος Διοικ-Οικον Ηλείας).
Έτσι πέρα από τις τεράστιες ευθύνες της Δημοτικής Αρχής της Αρχ. Ολυμπίας (για τις οποίες θα υπάρξουν οι ενδεδειγμένες και δέουσες ενέργειες), έστω και τώρα (στο και 5΄) θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε  και υπενθυμίσουμε τις δικές σας υποχρεώσεις στο σοβαρό αυτό θέμα, για να ενεργήσετε πριν καταφύγουμε στο τελευταίο ανάχωμα καταπολέμησης της παραβατικότητας που είναι η Ελληνική Δικαιοσύνη (παράλληλα με την προσφυγή στις ελεγκτικές Διοικητικές, Πειθαρχικές και Ανεξάρτητες Αρχές, αλλά και τους Οικονομικούς Εισαγγελείς).
Α. Τα παράνομα έργα υδροδότησης ποιμνιοστασίων (πρωτοφανές, με παροχή του πόσιμου νερού από τα δίκτυα ύδρευσης των αντίστοιχων οικισμών!!!) που πραγματοποιήθηκαν ήδη εσπευσμένα την προεκλογική περίοδο ήσαν:
-Υδροδότηση ποιμνιοστασίων στην ΤΚ Κούμανι
-Υδροδότηση ποιμνιοστασίων στην ΤΚ Φολόης
-Υδροδότηση ποιμνιοστασίων  στην ΤΚ Πέρσαινας
Μάλιστα, τα έργα αυτά πραγματοποιήθηκαν –κατά ασφαλείς πληροφορίες μας- χωρίς αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς εξασφαλισμένη ύπαρξη ειδικών οικονομικών πόρων, χωρίς Τεχνικές και Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, χωρίς αδειοδοτήσεις από το Δασαρχείο Πύργου, χωρίς την έγκριση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Ηλείας, χωρίς αδειοδότηση από την αρμόδια Υπηρεσία οδικών αξόνων, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κλπ. Και το πλέον σοβαρό από χρήματα του «Ταμείου Μολυβιάτη» που ήταν για τους πυρόπληκτους, ενώ τα έργα έγιναν σε χωριά που δεν κάηκαν στις φονικές πυρκαγιές του 2007 (τουλάχιστον για το τελευταίο έργο της ΤΚ Πέρσαινας- υπάρχει και η ονομαστική απόφαση του ΔΣ Αρχ. Ολυμπίας της 27-3-2013, για χρησιμοποίηση χρημάτων από το «Ταμείο Μολυβιάτη»)
            Β. Για τα παράνομο έργο ύδρευσης στα ποιμνιοστάσια της ΤΚ Λαμπείας (περιοχή «Κρασάπιδα»), το έργο δεν πρόλαβαν να το πραγματοποιήσουν, αλλά μετέφεραν εκατοντάδες ή χιλιάδες μέτρα μονοσωλήνιο, (ως ένα ακόμη προεκλογικό «δόλωμα») και μάλιστα αποθήκευσαν αυτό το δημόσιο υλικό σε ποιμνιοστάσιο ενδιαφερομένου κτηνοτρόφου!!...

Γιατί χαρακτηρίζουμε παράνομα τα έργα υδροδότησης των ποιμνιοστασίων
           
Παραθέτουμε και σας επισυνάπτουμε δυο σημαντικά δημόσια έγγραφα – ντοκουμέντα από την ανάγνωση των οποίων προκύπτουν αβίαστα τα εξής: Δικαιώνονται απολύτως, οι δικές μας ενστάσεις και καταγγελίες αλλά αναδεικνύονται και οι δικές σας μεγάλες ευθύνες ως κρατικών λειτουργών. Και πρωταρχικά βέβαια, οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής.
1.    Το άνω σχετ (α) έγγραφο της πλέον αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος (συντάχτηκε και στάλθηκε αρμοδίως το 2010, όταν και τότε επιχειρήθηκε η υδροδότηση των ποιμνιοστασίων ΤΚ Λαμπείας στην περιοχή «Κρασάπιδα», αλλά ματαιώθηκε) που είναι λίαν αποκαλυπτικό και κατατοπιστικό, με ποιες προϋποθέσεις υδροδοτούνται τα ποιμνιοστάσια.
1α). Για να υδροδοτηθεί κάποιο ποιμνιοστάσιο, πέρα από τις άλλες προϋποθέσεις και αυστηρούς όρους και απαιτούμενες αδειοδοτήσεις (Δασαρχείο, ΔΕΚΕ κλπ) που παραθέτει με σαφήνεια σε 10 παραγράφους, ορίζοντας ρητά και κατηγορηματικά ότι για να υδροδοτηθούν «οι κτηνοτροφικές μονάδες θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένες και με σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον όπως είναι σήμερα» .
Να σημειωθεί, ότι κανένα ποιμνιοστάσιο από αυτά που υδροδοτήθηκαν ή ξεκινάνε για να υδροδοτηθούν δεν τηρεί αυτές τις προϋποθέσεις!!!.
1β) Επισημαίνει και την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Υδατικών  Πόρων, που βέβαια απαγορεύει τη χρήση υδάτων από άλλη λεκάνη απορροής κλπ. Και το κυριότερο απαγορεύεται φυσικά, η λήψη του πόσιμου νερού των Υδραγωγείων των οικισμών και χρήση για τα ποιμνιοστάσια...

2.    Το άνω σχετ (β) έγγραφο της πλέον αρμόδιας Υπηρεσίας για υδροδοτήσεις στο Δήμο Αρχ. Ολυμπίας η ΔΕΥΑ (συντάχτηκε από τον Διευθυντή της ΔΕΥΑ ΑΟ και απεστάλη σε μας, μετά ερώτημα που υποβάλαμε) που είναι επίσης λίαν αποκαλυπτικό για το τι συμβαίνει στον Δήμο  Αρχ. Ολυμπίας.
2α) Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αρχ. Ολυμπίας μηχανικός κ. Σαρακιώτης με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο μας βεβαιώνει ότι «η Υπηρεσία μας δεν εκτελεί έργο ύδρευσης στην ΤΚ Φολόης» (ασφαλώς το ίδιο θα μας απαντούσε και για τα υπόλοιπα έργα) και ότι «Όλα τα έργα της ΔΕΥΑ ΑΟ, συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό της πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό της (ίδια έσοδα), έχουν δε όλες τις απαραίτητες συνοδευτικές μελέτες...» και «η ΔΕΥΑ δεν χρηματοδοτείται από τον Δήμο και όσα έργα εκτελεί χρηματοδοτούνται από τα έσοδά της».
Και περιγράφει πως λειτουργεί η ΔΕΥΑ, σε ποιο έλεγχο υπόκειται (Ελεγκτικό Συνέδριο)  πως πραγματοποιεί τις πληρωμές κλπ. Επομένως για κανένα από τα ανωτέρω εκτελούμενα ή μέλλουν να εκτελεστούν έργα, δεν είχε ιδέα η αρμόδια ΔΕΥΑ!!..
2β) Στο ίδιο έγγραφο του ο κ. Σαρακιώτης λέει επί λέξει: «Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια της Πανελλήνιας Εκπολιτιστικής Ένωσης Λαμπειέων Διβριωτών) Ηλείας και του προέδρου της κου Σωτηροπουλου στον έλεγχο των πεπραγμένων των υπηρεσιών του Δήμου και της ΔΕΥΑ Αρχ. Ολυμπίας και στην ενημέρωση που θέλει να έχει για τα τεκταινόμενα».
Αυτή τιμητική για μας αποστροφή του λόγου του σηματοδοτεί κάτι σημαντικό, αποδεικνύει την ευθύτητα, την συγκρότηση  και την αλλά και την ευσυνειδησία του κρατικού λειτουργού. Παράλληλα όμως, εκφράζουμε την απορία μας γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή του η στάση και γιατί δεν μας απάντησε μέχρι τώρα, σε ερωτήματα που θέσαμε με τα έγγραφά μας.
   
    Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων και σε συσχετισμό με τα συνημμένα έγγραφα, παρακαλούμε να έχουμε τις άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις σας, για τις δικές σας υποχρεώσεις και ευθύνες, ώστε να συνταχτεί με τεκμηριωμένα και αδιάσειστα στοιχεία ο Φάκελος που θα καταθέσουμε στις καθύλην αρμόδιες Αρχές που προαναφέρθηκαν. Και επειδή δεν θέλουμε να αδικήσουμε κανένα, αναμένουμε τις δικές σας εξηγήσεις επί του σοβαρού αυτού θέματος.
    Επίσης παρακαλούμε τους αποδέκτες, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, να παρέμβουν και να ενεργήσουν τα δέοντα σύμφωνα με την δεοντολογία, τους Νόμους και τις Διατάξεις της συντεταγμένης Πολιτείας.
    Εν αναμονή απαντήσεώς σας, το συντομότερο δυνατόν.

Με τιμή
Ο πρόεδρος Σωτήρης Σωτηρόπουλος
(Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», εκδότης του ιστορικού-λαογραφικού περιοδικού «ΔΙΒΡΗ» - μειλ: sotxsot@gmail.com

 Υ.Γ. Το παρόν να πρωτοκολληθεί και καταστεί δημόσιο έγγραφο
ΣΥΝΗΜ: Το υπ. αρ. (α) ΣΧΕΤΙΚΟ φύλλο 1

Το υπ. αρ. (β) ΣΧΕΤΙΚΟ υπάρχει στο Αρχείο σας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου